Împreună, pentru un Internet mai bun, în 2021

Etichete aplicate

Stimați dascăli, tradiția de organizare a concursului „Împreună, pentru un Internet mai bun” continuă!

Anul acesta am hotărât să vă provocăm altfel. Am vrea ca elevii dumneavoastră să fie cei care promovează siguranța online în școala în care învață, în rândul colegilor și semenilor.

În continuare, vă răspundem la cele mai importante întrebări despre organizarea concursului.

Care este tema concursului?

Ca și pentru edițiile precedente, tema concursului în anul 2021, rămâne a fi „Împreună, pentru un Internet mai bun”.

Cine poate participa în concurs?

 1. Se poate înscrie orice profesor din ciclul gimnazial de studii, care a participat la cel puțin o activitate organizată în cadrul programului „Intersecție. Zona Sigură Online” în perioada 2018 – 2020 (conferință, atelier de instruire, atelier de discuții și schimb de bune practici).
 2. Se pot înscrie doar profesori care nu se regăsesc printre câștigătorii edițiilor precedente ale concursului ( 2019 și 2020), inclusiv în lista deținătorilor de mențiuni.

În ce constă concursul?

Concursul constă în mobilizarea elevilor în acțiuni de promovare a siguranței online în rândul semenilor, la nivelul instituției de învățământ.În acest scop, cadrul didactic va urma câteva etape:

 1. Discută cu elevii săi din diferite clase ( ciclul gimnazial de studii) și îi informează despre posibilitatea participării la concurs. Le explică care sunt condițiile concursului și criteriile de evaluare. Le explică elevilor că în concurs se pot implica până la 7 copii dintr-o instituție de învățământ, care pot face activități împreună. Profesorul va explica elevilor că în grup pot fi copii din clase diferite.
 2. După ce s-a format grupul, profesorul completează un formular online de înregistrare în concurs a echipei de elevi până la data de 15 februarie. Formularul online poate fi completat, accesând linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq8tj6sAFzuhwOeFDOatzCqrmvaSWStsT8VOhmvj4FmPDC1g/viewform

 1. Activitățile vor fi desfășurate de către elevi în perioada 9 februarie – 2 martie 2021.
 1. Grupul de elevi care participă la concurs trebuie să realizeze o activitate de promovare a siguranței online pentru alți colegi și semeni din școală. Participanții la concurs vor decide singuri ce activitate vor desfășura și modul în care o vor realiza.

 

Criterii de eligibilitate pentru activitățile concursului:

 1. Materiale foto, video, desene și alte produse elaborate de copii NU vor fi considerate activitate propriu-zisă a concursului. Aceste materiale pot fi însă parte a activității sau acțiunii pe care o desfășoară elevii la nivel de școală pentru alți colegi.
 2. Nu există o limită de timp pentru activitatea desfășurată. Perioada va depinde de tipul activității și de modalitatea de desfășurare aleasă.
 3. Activitatea poate fi unică sau repetată sau poate reprezenta o succesiune de activități pe parcursul unei zile sau săptămâni.
 4. Nu se permite invitarea specialiștilor din alte instituții sau organizații non-guvernamentale pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului.
 5. Fiecare membru al grupului trebuie să aibă un rol activ. Profesorul/profesoara va avea rol de ghid, moderator, observator, mentor pentru elevii din echipă. În acest sens, pedagogul nu va desfășura activități despre siguranța online în locul sau din numele elevilor.

 

Care este rolul cadrului didactic care participă la concurs?

 1. Completează formularul de înregistrare la concurs.
 2.  Oferă informații despre concurs elevilor. Cadrul didactic se va asigura că elevii au înțeles corect sarcina și pregătesc activități despre SIGURANȚA ONLINE, și NU despre aspecte tehnice referitoare la securitatea online.
 1. Ghidarea elevilor în planificarea activității. Cadrul didactic nu le va propune copiilor scenarii de lecție despre siguranța online descărcate de pe platforma Siguronline.md. (Activitatea desfășurată de către copii nu trebuie să fie percepută ca o lecție obișnuită pe care o desfășoară copiii cu alți copii.)
 1. Recomandarea unor resurse informative relevante, prietenoase și care corespund principiului de abordare pozitivă pentru copii.
 2. Cadrul didactic va observa și va ghida  procesul.
 3. Cadrul didactic va face notițe despre observațiile făcute în timpul pregătirii elevilor pentru activitate și din timpul activității nemijlocit.
 4. Cadrul didactic va completa Raportul activității desfășurate de elevi. Structura raportului o găsiți accesând următorul link https://docs.google.com/document/d/175KloH2Xskn02aSoPX2nXGfmB458x2H4SPkLRLVkkLg/edit 
 1. Cadrul didactic va completa fișa cu observații. Structura fișei o găsiți la următorul link https://docs.google.com/document/d/1xp2OqatsISAF86ptRMAt--Q0AUBAuqdUlkMT-P7gwqY/edit 
 2. Cadrul didactic va colabora cu administrația instituției pentru aprobarea activității și va pregăti o notă informativă, semnată de managerul din școală. Structura notei informative o găsiți, accesând următorul link https://docs.google.com/document/d/1ubzzII60tNuNghiVr3US9hVTMjVs7e7YNtBuICo3wgY/edit 
 3. Cadrul didactic va aduna toate probele concursului, conform cerințelor, le va arhiva  și va încărca dosarul arhivat la următoarea adresă web https://cloud.lastrada.md/s/xLCmBNDwb4rx7MD până la data de 2 martie (inclusiv). (Vă rugăm să dați nume dosarului arhivat. Dosarul arhivat va avea numele cadrului didactic implicat.)

 

 

Ce trebuie să conțină dosarul arhivat cu probele concursului?

 1. O mapă cu probele foto și video ale concursului. Vă rugăm să dați denumire fotografiei sau videoului încărcat, astfel încât să fie clar la ce moment al activității se referă.
 2. Raportul activității desfășurate de către copii. Chiar dacă activitatea o desfășoară copiii, raportul va fi completat de către cadrul didactic. Vă rugăm să descrieți în detalii procesul de pregătire și însăși activitatea.
 3. Fișa cu observațiile profesorului.
 4. Nota informativă semnată de către managerul instituție, scanată și anexată la dosar.
 5. Orice alte probe ale concursului, pe care cadrul didactic, împreună cu copiii implicați, le consideră relevante pentru dosarul de raport.

Criteriile de evaluare a activităților

a)    originalitate și creativitate

  Activitatea, produsul trebuie să fie elaborate prin efortul intelectual al grupului de elevi participanți la concurs, într-un mod cât mai interesant și interactiv.

b)    corectitudine

Mesajele transmise în timpul activității trebuie să promoveze siguranța copilului în mediul online.

c)    accesibilitate;

Mesajele transmise altor copii trebuie să fie accesibile, ajustate vârstei elevilor care reprezintă grupul-țintă;

d)    lucrul în echipă

Fiecare membru al echipei trebuie să aibă un rol activ.

e)    abordarea pozitivă și prietenoasă

Toate activitățile din cadrul Concursului vor aborda siguranța copiilor în mediul online de o manieră pozitivă și prietenoasă

f)     relevanță și actualitate

Activitatea trebuie să fie cât mai relevantă și actuală pentru elevi. Elevi implicați în concurs vor informa, vor ghida, vor veni cu sfaturi și-i vor implica în discuții pe alți elevi din instituție.

g)    acuratețe în completarea dosarului de concurs.

Dosarele incomplete nu vor fi admise în concurs. Dosarele cu probe superficiale nu vor fi admise în concurs.

Etapele de evaluare a dosarelor

1)    Dosarele cu probele concursului vor fi studiate și evaluate în perioada 2 martie – 9 martie de către comisia de evaluare a concursului.

2)    În perioada 9 – 16 martie vor fi organizate interviuri în format online cu membrii echipelor participante. Vor fi invitate la interviu doar grupurile care au respectat toate condițiile la concursului.

3)    La începutul lunii aprilie, în cadrul unui schimb de bune practici, vor fi desemnate 3 grupuri câștigătoare, inclusiv profesorii implicați.

Câștigătorii vor fi premiați!

Profesorii participanți la concurs sunt încurajați să promoveze online activitatea desfășurată, utilizând hashtagurile #Intersecție #ZonaSigurăOnline #ÎmpreunăpentruunInternetmaibun #SigurOnline. Copiii sunt încurajați să promoveze activitatea pe Instagram, utilizând hashtagul #SigurOnline.

Nota bene:Vă rugăm să vă asigurați că aveți acordul părinților și copiilor care apar în pozele sau/și videourile făcute în timpul activităților din concurs și care sunt anexate la dosar.

Concursul este organizat de către Centrul Internațional ,,La Strada”, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Persoana de contact: Cristina Vașchevici, email - cvaschevici@lastrada.md, nr. de telefon - 079025056.