Profesorii au rolul de a transmite cunoștințe, a ajuta copilul să dezvolte potențial și competențe. Odată cu utilizarea tot mai frecventă a resurselor digitale în realizarea procesului de învățământ, a explorării acestor resurse de către copii, a extinderii vieții lor sociale și în mediul virtual, este de o importanță primordială de a-i înarma cu abilități de utilizare sigură a acestor resurse și a-i asigura că și în mediul școlar ei pot beneficia de înțelegere și susținere, dacă ceva neplăcut li s-a întâmplat în mediul online.

Observați comportamentul copilului în timpul lecțiilor, recreațiilor, socializării cu colegii sau discuțiilor cu dumneavoastră. Există indicatori vizibili care trădează faptul că un copil poate fi victima unui abuz, inclusiv în mediul online.

Cunoașteți ce se întâmplăîn viațaunui copil în afara școlii, în alte medii pe care el le frecventează. Discutați despre interesele lor în mediul online și cum aceste interese le îmbogățesc sau afectează viața.

Accesați rubrica Resurse informaționale pentru a cunoaște mai multe informații despre riscuri și pericole existente pentru copii în mediul online.

Interveniți în situațiile când observați sau cunoașteți că un copil se confruntă cu o problemă în mediul online.

 

Dumneavoastră cunoașteți …

  •  Copilul are capacitate mai scăzută de discernământ decât un adult. Dacă ceva neplăcut i se întâmplă, el este doar victimă.
  •  Copilul deseori trăiește frică, rușine, incertitudine, care îl oprește să ceară ajutorul unui profesor. El trebuie încurajat să o facă.
  •  Copilul informat despre riscuri și despre ajutorul pe care îl poate primi va avea încredere în profesorul care îi este alături.