Concurs „Împreună, pentru un Internet mai bun” , ediția 2022

Dragi colegi și colege, anul 2022 începe cu vești frumoase despre noi provocări la tema siguranței online. Concursul „Împreună, pentru un Internet mai bun” revine și în acest an cu noi condiții și premii pentru copii și cadre didactice.

Astfel, vă invităm să citiți atent următoarea informație. Nu ezitați să participați:

Cine poate participa în concurs?

În concurs pot participa cadre didactice care activează în ciclul gimnazial de studii (clasele a V-a – a IX-a) și desfășoară toate activitățile conform condițiilor concursului.

În ce constă concursul?

Anul acesta, concursul are scopul să implice în activitățile despre siguranța online, părinții și copiii din clase gimnaziale, fortificând astfel parteneriatul școală – elev – familie.

Astfel, cadrul didactic va întreprinde următoarele acțiuni:

1)    Va desfășura cu părinții/reprezentanții legali unei clase de gimnaziu o activitate la subiectul siguranței online și în cadrul acestei activități va propune acestora o temă pentru acasă ce va consta în lucrul comun al părintelui cu copilul (echipa) în elaborarea unui produs digital la tema siguranței online.

2)    Va explica părinților participanți la activitate, ulterior și copiilor, ce înseamnă un produs digital (creat prin folosirea tehnologiilor informaționale, platformelor, aplicațiilor web) la tema siguranței online.

3)    Va anunța părinților și elevilor tema concursului mare și va explica că în acest concurs poate participa un singur produs selectat din clasă, creat de o singură echipă părinte – copil.

4)    Va explica părinților și copiilor care vor fi criteriile pentru selectarea unui produs din clasă (concursul la nivel de clasă) ce va participa în concursul mare. Cadrul didactic va decide în mod individual sau împreună cu copiii și părinții/reprezentanții legali care sunt aceste criterii.

5)    Va ghida realizarea temei pentru acasă cu sfaturi, sugestii, recomandări, idei, fără a se implica direct în realizarea produsului pentru concurs.

6)    Va selecta conform criteriilor stabilite care dintre produsele care au fost elaborate de către echipe, sub ghidarea sa, va participa în concursul „Împreună, pentru un Internet mai bun”.

7)    Va descărca și completa o Fișă privind realizarea concursului la nivel de clasă și selectarea produsului care va reprezenta cadrul didactic la concursul „Împreună, pentru un Internet mai bun” (Anexa)

8)    Va depune (încărca) dosarul arhivat cu probele concursului până la data de 4 martie (inclusiv), ora 18:00, la următoarea adresă web https://cloud.lastrada.md/s/RPc68TW2oJFPWWS .

NOTĂ: Cadrul didactic poate desfășura activitatea pentru părinți din momentul lansării concursului și va monitoriza etapa la care se găsesc echipele participante din clasa sa pentru a-și planifica timp pentru selectarea unui produs și depunerea dosarului până la data limită prevăzută de concurs.

În câte etape se desfășoară Concursul?

Concursul  se desfășoară în patru etape:

Etapa 1. Realizarea concursurilor la nivel de clasă (concursul local).

Etapa 2.Aplicarea la concurs prin depunerea dosarului conform condițiilor Concursului mare;

Etapa 3. Evaluarea dosarelor. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs și selectarea dosarelor care vor trece în etapa următoare a Concursului;

Etapa 4. Desfășurarea interviurilor online cu echipele și selectarea câștigătorilor.

Ce trebuie să conțină exact dosarul de participare în concurs?

1)    Anexa completată la un dispozitiv digital și încărcată în dosar. Nu vor fi admise în concurs, anexele completate cu pixul, apoi scanate.

2)    Un singur produs digital propriu-zis ce va reprezenta proba concursului. Acesta va fi încărcat sub formă de fișier în dosar sau cadrul didactic va oferi acces prin link la produsul digital creat de echipa părinte – copil pe platforma online folosită într-o rubrică specială din Anexa completată. Accesul va fi deschis doar pentru organizatori.

Notă: Un profesor poate depune doar un singur dosar din partea unei clase ce va conține probele indicate.

Care sunt criteriile de evaluare a probelor din dosar pe etape?

Etapa 3. Analiza dosarelor

Inițial, secretarul Comisiei va selecta dosarele cu probe ce corespund criteriului:

a)   corectitudinea completării dosarului de participare în concurs.

Dosarele incomplete nu vor fi admise în concurs. Dosarele cu anexele completate superficial nu vor fi admise în concurs. Dosarele fără titlu (nume/prenume cadru didactic și instituția) nu vor fi admise în concurs.

Ulterior, în cadrul aceleiași etape, membrii Comisiei vor selecta dosarele ce corespund criteriilor:

b)   relevanță și actualitate;

Produsul care reprezintă activitatea realizată între părinți – copii trebuie să abordeze subiectul siguranței online ( de exemplu: interese ale copiilor în mediul online, comunicări și prietenii în mediul online, relații online, comportamente prietenoase, conținuturi sigure și dăunătoare, riscuri de contact, întâlnirile offline, ajutor și sfaturi în situații neplăcute, etc ).

Nu vor corespunde criteriului „relevanță și actualitate” produsele care vor face referință la aspecte de ordin tehnic specifice securității online (de exemplu: viruși, parole, spam, hackeri, programe de control parental, etc.) sau aspecte specifice educației pentru media (de exemplu: știri false, trolling, neticheta, calitatea infomației, etc.)

c)    abordarea pozitivă și prietenoasă;

Atât activitatea desfășurată de către cadrul didactic și descrisă în fișa anexată, cât și produsul realizat de echipa părinte – copil trebuie să reflecte o abordare pozitivă și prietenoasă a subiectului siguranței online;

Etapa 4. Desfășurarea interviurilor

Comisia de evaluare va invita la interviu părinți și copii doar care au trecut de etapa analizei dosarelor. Comunicarea cu părinții și copiii se va face prin cadrul didactic care a ghidat lucrul echipelor respective.

Odată cu interviurile, vor fi analizate repetat produsele echipelor în baza următoarelor criterii:

d)   originalitate și creativitate;

Produsul trebuie să fie elaborat prin efortul intelectual al grupului părinți – copii participanți la concurs într-un mod cât mai interesant și interactiv. Realizarea produsului de către alte persoane din exterior nu se admite (spre exemplu, în realizarea produsului cu suportul sau participarea unor specialiști din organizații neguvernamentale).

e)   corectitudine a mesajului transmis

Mesajele transmise prin produsul creat trebuie să promoveze siguranța online a copilului. Mesajele trebuie să vizeze părinții și copiii sau rolul părinților pentru siguranța online a copilului.

f)    accesibilitatea mesajului transmis;

Mesajele transmise prin produse trebuie să fie accesibile în dependență de vârsta copiilor care fac parte din echipa părinți – copii. Mesajele trebuie să reflecte subiecte ale siguranței online relevante pentru vârsta copiilor implicați.

g)   colaborare;

Produsul trebuie să reflecte clar lucrul comun între părinți și copil.

Ce va urma după interviuri?

După realizarea interviurilor și analiza repetată a produselor elaborate de echipe, comisia va selecta 6 produse câștigătoare repartizate în felul următor:

Locul 1 – un produs câștigător

Locul 2 – două produse câștigătoare

Locul 3 – trei produse câștigătoare

Vor fi selectate și patru produse cu titlu de mențiune.

Copiii care fac parte din aceste echipe câștigătoare și cu mențiune vor primi premii speciale.

Cadrele didactice care au depus dosarele cu produsele câștigătoare și cele cu titlul de mențiune, precum și au ghidat echipele părinți – copiii cu produse în aceste dosare vor beneficia de premii utile pentru sala de clasă.

Toți copiii din toate echipele care au participat cu produsele create împreună cu părinții, atât în etapa analizei dosarelor, cât și în etapa interviurilor, vor beneficia de mici surprize din partea organizatorilor.

Rezultatele concursului vor fi anunțate în cadrul unui atelier de discuții și schimb de bune practici, organizat în luna aprilie.

Cum promovăm participarea clasei în concursul „Împreună, pentru un Internet mai bun”?

Cadrele didactice care vor implica în concurs părinții și copiii din școală, sunt încurajate să promoveze aceste activități pe canalele oficiale de comunicare ale instituției școlare, publicând un scurt text despre implicarea în concurs și câteva imagini generice (fără a reprezenta fețele copiilor și părinților) și grupul Facebook al comunității virtuale „Intersecție – comunitatea profesorilor pentru Zona Sigură Online.” În cazul paginilor pe rețele sociale, postarea despre concurs, trebuie însoțită de următoarele hashtaguri: #ÎmpreunăpentruunInternetmaibun2022; #Concurs; #Intersecție; #ZonaSigurăOnline; #SigurOnline.

Concursul este organizat de Centrul Internațional „La Strada” în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Persoană de contact: Victoria Gribineț, vgribinet@lastrada.md

Succes!

 

Sursă imagine: Pixabay.com 

Relevant