Concursul „Împreună, pentru un Internet mai bun”, ediția 2023

Dragi profesori și profesoare, frumoasa tradiție de organizare a concursului „Împreună, pentru un Internet mai bun”, continuă!

În acest an ne-am propus să dezvoltăm cunoștințele și abilitățile elevilor privind siguranța online prin promovarea implicării lor active în a găsi soluții pentru o școală mai sigură online. Astfel ne dorim și să-i sensibilizăm privind riscurile pe Internet.

În continuare vom răspunde la cele mai importante întrebări despre organizarea concursului:

Care este tema concursului?

Ca și la edițiile precedente, în anul 2023, tema Concursului rămâne „Împreună, pentru un Internet mai bun”.

 

Cine poate participa la concurs?

La Concurs pot participa elevii din clasele a V-a – a IX-a, în echipe din 3-5 elevi, coordonate de un cadru didactic din instituția de învățământ (câte o echipă dintr-o instituție de învățământ).

În ce constă concursul?

La prima etapă cadrele didactice interesate vor completa formularul de participare la concurs până la data de 22 ianuarie 2022.

 

Comunicarea între organizatori și cadrele didactice va fi realizată prin intermediul datelor de contact indicate în formularul de participare. Vă rugăm să verificați corectitudinea informațiilor introduse înainte de expedierea formularului.

 

Odată cu înregistrarea la concurs cadrele didactice urmează să realizeze activități la subiectul siguranței online. În acest sens, cadrul didactic poate utiliza resursele didactice tematice elaborate de Centrul Internațional „La Strada”. În timpul acestor activități cadrul didactic va informa elevii despre posibilitatea de participare la concurs. Pentru fiecare activitate realizată cadrul didactic va descărca și completa electronic Fișa de realizare a activității despre siguranța online (fișele completate de mână nu vor fi acceptate ca și probe).

 

După realizarea activității cadrul didactic va forma echipa de elevi (3-5 elevi din clasele V-IX) și va solicita acordul din partea părinților/reprezentanților legali pentru participarea elevilor în cadrul concursului. În cazul în care numărul elevilor doritori de a participa la concurs depășește numărul de cinci elevi, criteriile de selecție sunt stabilite de către cadrul didactic, ținând cont de principiile de asigurare a oportunităților egale pentru toți copiii interesați.

După formarea echipei, cadrul didactic va desfășura o întâlnire cu membrii echipei formate în vederea identificării unei probleme privind siguranța elevilor în mediul online la nivel de şcoală. La fel, profesorul va descărca și va întocmi electronic un proces-verbal.

 

Elevii vor fi cei care vor identifica o problemă actuală și specifică pentru instituția de învățământ, dar pentru aceasta, cadrul didactic îi poate ghida în procesul de selecție a problemei prin desfășurarea unor activități de analiză/informare/realizare a unor sondaje/chestionare pentru elevi.

 

În final, cadrul didactic va încărca dosarul arhivat de participare la Concurs până la data de 1 februarie 2023 la următoarea adresă https://cloud.lastrada.md/s/da97HGkocjZbqfD

Titlul dosarului încărcat va conține:

a)    Numele și prenumele cadrului didactic;

b)    Instituția de învățământ.

Dosarul va conține:

a)  Fișa ce demonstrează realizarea activității/activităților de către cadrul didactic la subiectul siguranței online;

b)  Lista elevilor (nume, prenume, clasa) care vor forma o echipă în cadrul concursului, precum și acordul părinților/reprezentantului legal al copilului de a participa în cadrul concursului;

c)   Procesul-verbal al întâlnirii echipei participante la concurs moderate de cadrul didactic privind procesul și identificarea problemei legate de siguranța online a elevilor la nivel de școală.

d)  Alte documente relevante.

De reţinut!

Nu vor fi admise în concurs dosare incomplete, completate superficial ori fără titlu (nume, prenume cadru didactic și instituție), cât și dosare nearhivate.

Problema identificată de membrii echipei trebuie să vizeze subiectul siguranței online (interese ale copiilor în mediul online, comunicare și prietenii în mediul online, relații online, comportamente prietenoase, conținuturi sigure și dăunătoare, riscuri de contact, întâlnirile offline, ajutor și sfaturi în situații neplăcute etc.).

Nu vor fi admise în concurs echipele care au selectat probleme de ordin tehnic specifice securității pe Internet (viruși, parole, spam, hackeri, programe de control parental etc.) sau aspecte specifice educației pentru media (știri false, trolling, neticheta, calitatea informației etc.).

Evenimentul propriu-zis de jurizare și premiere va avea loc în data de 11 februarie 2023 în municipiul Chișinău. La acest eveniment elevii vor veni cu soluții pentru problema identificată. Detaliile organizatorice, modalitatea de desfășurare și condițiile de jurizare vor fi comunicate cadrelor didactice în cadrul unei întâlniri online, care va avea loc în data de 7 februarie 2023.

Cadrul didactic va însoți elevii în ziua desfășurării evenimentului. Echipele neînsoțite de cadrele didactice, care inițial s-au înregistrat la concurs, nu vor fi admise în ziua desfășurării evenimentului.

Toate cheltuielile de transport (pentru participanții din raioane) și alimentație vor fi asigurate de către organizatori.

Toate echipele participante prezente la eveniment vor fi premiate.

 

Concursul „Împreună, pentru un Internet mai bun” este organizat de Centrul Internațional „La Strada” în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Persoană de contact (până la eveniment): Victoria Gribineț – vgribinet@lastrada.md

Relevant