Concursul „Împreună, pentru un Internet mai bun”, ediția 2024

Dragi profesori și profesoare, cu entuziasm vă anunțăm despre desfășurarea unui eveniment plin de creativitate și inovație: Ideathon-ul „Împreună, pentru un Internet mai bun!”. Este un eveniment în care cadrele didactice și elevii se pot alătura unei comunități dornice să contribuie la construirea unui mediu online mai sigur, începând cu instituțiile de învățământ.

În cadrul Ideathon-ului participanții își vor testa cunoștințele și imaginația pentru a găsi soluții inovatoare pentru provocările complexe legate de siguranța elevilor în interacțiunile lor online. Evenimentul se va desfășura într-un format interactiv și colaborativ, oferind echipelor șansa de a lucra intensiv pentru a genera idei, de a dezvolta soluții inovatoare și în cele din urmă de a contribui la crearea unui mediu digital mai sigur.

În continuare vă propunem detalii și informații esențiale despre eveniment și despre modul în care acesta va fi desfășurat.

Cine poate participa la concurs?

La Concurs pot participa elevii din clasele a VII-a – a IX-a, în echipe din 3-5 elevi care nu au participat la nicio etapă a Concursului în ultimii trei ani. Echipele vor fi coordonate de un cadru didactic din instituția de învățământ care, de asemenea, nu a participat la nici o etapă a Concursului în ultimii trei ani (câte o echipă dintr-o instituție de învățământ).

În ce constă concursul?

La prima etapă cadrele didactice interesate vor completa formularul de participare la concurs până la data de 9 ianuarie 2024.

Comunicarea între organizatori și cadrele didactice va fi realizată prin intermediul datelor de contact indicate în formularul de participare. Vă rugăm să verificați corectitudinea informațiilor introduse înainte de expedierea formularului.

Odată cu înregistrarea la concurs cadrele didactice urmează să realizeze activități la subiectul siguranței online, mai ales cu referire la prevenirea riscurilor de interacțiune în mediul online. În acest sens, cadrul didactic poate utiliza resursele didactice tematice elaborate de Centrul Internațional „La Strada”. În timpul acestor activități cadrul didactic va informa elevii despre posibilitatea de participare la concurs. Pentru fiecare activitate realizată cadrul didactic va descărca și completa electronic Fișa de realizare a activității despre siguranța online (fișele completate de mână nu vor fi acceptate ca și probe).

După realizarea activității cadrul didactic va forma echipa de elevi (3-5 elevi din clasele VII-IX) și va solicita acordul din partea părinților/reprezentanților legali pentru participarea elevilor în cadrul concursului. În cazul în care numărul elevilor doritori de a participa la concurs depășește numărul de cinci elevi, criteriile de selecție sunt stabilite de către cadrul didactic, ținând cont de principiile de asigurare a oportunităților egale pentru toți copiii interesați.

După formarea echipei, cadrul didactic va desfășura o întâlnire cu membrii echipei formate în vederea identificării unei probleme, la nivel de școală, privind siguranța elevilor ce se referă în special la prevenirea riscurilor de interacțiune în mediul online și acțiunilor în cazul în care aceste riscuri se adeveresc. La fel, profesorul va descărca și va întocmi electronic un proces-verbal.

Elevii vor fi cei care vor identifica o problemă actuală și specifică pentru instituția de învățământ, dar pentru aceasta, cadrul didactic îi poate ghida în procesul de selecție a problemei prin desfășurarea unor activități de analiză/informare/realizare a unor sondaje/chestionare pentru elevi.

 În final, cadrul didactic va încărca dosarul arhivat (dosarul nearhivat nu va fi acceptat) de participare la Concurs până la data de 25 ianuarie 2024 la următoarea adresă https://cloud.lastrada.md/s/bRKq6qNiEHiG2yk

Titlul dosarului încărcat va conține:

a)    Numele și prenumele cadrului didactic;

b)    Instituția de învățământ.

Dosarul va conține:

a)  Fișa ce demonstrează realizarea activității/activităților de către cadrul didactic la subiectul siguranței online;

b)  Lista elevilor (nume, prenume, clasa) care vor forma o echipă în cadrul concursului, precum și acordul părinților/reprezentantului legal al copilului de a participa în cadrul concursului;

c)   Procesul-verbal al întâlnirii echipei participante la concurs moderate de cadrul didactic privind procesul și identificarea problemei legate de interacțiunile online ale elevilor la nivel de școală.

d)  Alte documente relevante.

De reţinut!

Nu vor fi admise în concurs dosare incomplete, completate superficial ori fără titlu (nume, prenume cadru didactic și instituție), cât și dosare nearhivate.

Problema identificată de membrii echipei trebuie să vizeze subiectul siguranței online cu referire la riscurile legate de interacțiunile în mediul online (comunicare și prietenii în mediul online, relații online, riscuri de contact, întâlnirile offline, ajutor și sfaturi în situații neplăcute etc.).

Nu vor fi admise în concurs echipele care au selectat probleme de ordin tehnic specifice securității pe Internet (viruși, parole, spam, hackeri, programe de control parental etc.) sau aspecte specifice educației pentru media (știri false, trolling, neticheta, calitatea informației, timpul petrecut online etc.).

De asemenea, nu vor fi admise în concurs echipele care au selectat probleme ce reflectă riscurile legate de conținuturile online și riscurile de comportament.

Pentru a afla mai multe despre ce presupun riscurile legate de interacțiunile online (riscurile de contact), vă rugăm, să citiți acest articol.

Evenimentul propriu-zis de jurizare și premiere va avea loc în data de 10 februarie 2024, în municipiul Chișinău. La acest eveniment elevii vor veni cu soluții pentru problema identificată. Detaliile organizatorice, modalitatea de desfășurare și condițiile de jurizare vor fi comunicate cadrelor didactice în cadrul unei întâlniri online, care va avea loc în data de 1 februarie 2024.

Cadrul didactic va însoți elevii în ziua desfășurării evenimentului. Echipele neînsoțite de cadrele didactice, care inițial s-au înregistrat la concurs, nu vor fi admise în ziua desfășurării evenimentului.

Toate cheltuielile de transport (pentru participanții din raioane) și alimentație vor fi asigurate de către organizatori.

Toate echipele participante prezente la eveniment vor fi premiate.

Concursul „Împreună, pentru un Internet mai bun” este organizat de Centrul Internațional „La Strada” în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Persoană de contact (până la eveniment): Victoria Gribineț – vgribinet@lastrada.md

Relevant