Interacțiunea în mediul online. Riscuri pentru adolescenți

Internetul oferă adolescenților un spațiu unde se pot exprima liber și pot explora diferite aspecte ale identității lor. Este o modalitate ușoară de a menține și dezvolta relații sociale și este o resursă vastă de informații pentru a-și satisface curiozitățile și pentru a învăța lucruri noi.

Satisfacerea acestor necesități și interese este vitală pentru dezvoltarea armonioasă a adolescenților. Dar aceste acțiuni în mediul online îi expun și la mai multe riscuri la care ar putea să nu cunoască cum să le facă față.

Riscurile de contact se referă la pericolele sau amenințările la adresa utilizatorilor care pot apărea în urma interacțiunii cu alte persoane, grupuri sau medii. În cazul adolescenților aceste riscuri pot avea diverse forme și pot afecta diferite aspecte ale vieții, inclusiv sănătatea fizică și mentală, relațiile sociale, siguranța personală și bunăstarea generală a adolescenților.

În cazul riscurilor legate de interacțiunile online a adolescenții acestea pot fi diverse, iar un rol esențial în gestionarea acestor riscuri le revin cadrelor didactice.

1) Riscul de a intra în contact cu persoane rău-intenționate care pot să nu fie persoana care pretind a fi și pot prezenta anumite pericole pentru siguranța și bunăstarea copilului. În acest sens scopul general al activităților cu elevii se referă la dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de analiză a comunicării online pentru a identifica semnele unei comunicări periculoase. Pentru atingerea acestui scop, vă propunem organizarea următoarelor activități:

2) Riscul de a fi expus presiunilor online din partea semenilor pentru a adopta comportamente sau a lua decizii care pot fi riscante. În acest context, scopul general ar fi dezvoltarea rezilienței la adolescenți față de astfel de presiuni și promovarea relațiilor interpersonale între adolescenți bazate pe respect reciproc. Pentru atingerea acestui scop, vă propunem organizarea următoarelor activități:

3) Riscul ca adolescenții să fie expuși manipulării, abuzului și exploatării sexuale online. Scopul general al activităților de prevenire a acestor riscuri se referă la dezvoltarea abilităților de recunoașterea a acestor situații de risc, să ofere adolescenților instrumente și strategii concrete pentru a gestiona aceste riscuri, inclusiv cum să reacționeze la aceste situații dificile și să solicite ajutor. Pentru atingerea acestui scop, vă propunem organizarea următoarelor activități:

Lecțiile despre riscurile asociate interacțiunilor online nu au doar rolul de a informa adolescenții cu privire la posibile amenințări care pot apărea, dar și de a încuraja dezvoltarea unor abilități și atitudini care să îi pregătească pe adolescenți să navigheze în lumea digitală într-un mod responsabil și sigur.

Relevant